วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา จังหวัดนครราชสีมา โดย นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

             ทางด้าน องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครราชสีมา ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์  สุวรรณฉวี นายกอบจ.นครราชสีมา มอบ นายตวงสิทธิ์  อภิชัยบุคคล รองปลัด อบจ.นครราชสีมา นำข้าราชการ ร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 89 รูป เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในเวลา 06.00 น. ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

             จากนั้น เวลา 08.00 น. พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มอบ นายไพศาล  สมุทรเผ่าจินดา รองปลัด อบจ.นครราชสีมา นำข้าราชการ อบจ. ร่วมวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์

             ต่อมา เวลา 19.00 น. ร.ต.หญิง ระนองรักษ์  สุวรรณฉวี นายก อบจ.นครราชสีมา มอบ  นายวิสูตร  เจริญสันธิ์  รองนายกอบจ.นครราชสีมา นำข้าราชการ จุดเทียนเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์