วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องเอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา โดยประเด็นหลักๆ จะเน้นที่ข้อราชการ รวมถึง นโยบาย ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัด

             นอกจากนี้ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นายไพศาล สมุทรเผ่าจินดา รองปลัด รักษาราชการแทนปลัด ปฏิบัติหน้าที่นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กล่าวแจ้งในที่ประชุมฯ ด้านความคืบหน้าแผนการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่จะดำเนินการเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 2 – 6 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารชาติชายฮอลล์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550