วันที่ 2 พ.ย. 63 เวลา 08.30 น. ที่อาคารชาติชายฮอลล์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)นครราชสีมา เปิดรับสมัครสมาชิกสภา อบจ และ นายก อบจ. นครราชสีมา เป็นวันแรก

             บรรยากาศการเปิดสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา และ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา วันแรกเป็นไปอย่างคึกคักโดย พ.ต.ท ระพีพงษ์จิรพัฒนาลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด (ผอ.สนง.กกต.จ.) นครราชสีมา พร้อมนายไพศาลสมุทรเผ่าจินดา รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครราชสีมา ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบจ.นครราชสีมา นายจิรายุทธอาสาเสน ผู้อำนวยการกองกิจการสภา อบจ.นครราชสีมาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เตรียมสถานที่ซึ่งเป็นอาคารยิมเนเซี้ยมขนาด 5,000 ที่นั่ง รองรับผู้สมัครและผู้ติดตามรวมทั้งบรรดากองเชียร์ได้ทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อบจ. ฯ ได้ดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายที่ประตูทางเข้าและต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคนรวมทั้งบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือครอบคุลมพื้นที่ แต่การลงชื่อของผู้สมัครนายก ฯ 4 คน ก่อนเวลากำหนด 08,30 น. นายไพศาล ฯ ผอ.กกต.อบจ.นครราชสีมา จึงให้ผู้สมัครพูดคุยตกลงกันแต่ไม่มีข้อยุติ จึงให้จับสลากเพื่อหาผู้ที่จับหมายเลขสมัครคนแรก

             ผลปรากฏ ดร.สาธิตปิติวรา หัวหน้าคณะก้าวหน้านครราชสีมา ได้หมายเลข 1 ,ดร.ยลดาหวังศุภกิจโกศล ได้หมายเลข 2 , นายแพทย์สำเริงแหยงกระโทก, ได้หมายเลข 3 และนายวิฑูรย์ชาติปฏิมาพงษ์ ได้หมายเลข4 แต่การรับสมัครยังคงดำเนินไปถึงวันที่ 6 พ.ย. 63 คาดว่าจะมีผู้สมัคร ทั้งสมาชิกสภา ทั้ง 48 เขต และ นายก อบจ.นครราชสีมาผู้สมัคร เพิ่มเติม

             อย่างไรก็ตาม ภาพรวมการจัดการเลือกตั้งนายกและ ส.อบจ.นครราชสีมา นั้นยึดถือข้อมูลทะเบียนราษฎร มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2,102,540 คน และ 4,660 หน่วยเลือกตั้ง และเตรียมค่าใช้จ่ายเลือกตั้ง 160 ล้านบาท