รายงานผลการร่วมออกหน่วยให้บริการซ่อมแซมกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการ

ในการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ โครงการ“สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์

บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันพฤหัสบดีที่ 8กันยายน2564

ณ วัดเจริญราษฎร์บำรุงหมู่ที่ 15ตำบลตลาดไทรอำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<