วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พันตำรวจโท ระพีพงษ์ จิรพัฒนาลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา นายวิสูตร ชัชวาลวงศ์ ประธาน กรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และ นายไพศาล สมุทรเผ่าจินดา ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมเปิดกิจกรรมรณรงค์ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 โดยที่จังหวัดนครราชสีมา มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งกว่า 2 ล้านคน ใน 32 อำเภอ แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 48 เขต จำนวน 4,660 หน่วยเลือกตั้ง

             ในส่วนของกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง รวมถึง เป็นการกระจายข่าวให้ประชาชนทราบถึงวิธีการ ขั้นตอนในการลงคะแนนอย่างถูกต้อง กระตุ้นเตือน และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเข้าใจในสิทธิ และหน้าที่ของตนในระบบประชาธิปไตย ที่สำคัญเป็นการเชิญชวนให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุด