รายงานผลการร่วมออกหน่วยให้บริการซ่อมแซมกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการ

ในการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ โครงการ“สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์

บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันพุธที่ 18พฤศจิกายน2563

ณโรงเรียนเมืองยางศึกษาหมู่ที่ 3ตำบลเมืองยางอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<