ประกาศประชาสัมพันธ์ รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2021-07-23T15:20:17+07:00

ประกาศประชาสัมพันธ์ รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา2021-07-23T15:20:17+07:00

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย อบจ.นม.๐๔๓๐๒ ช่วงบ้านโนนพิมาน หมู่ที่ ๙ ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-07-23T13:26:15+07:00

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย อบจ.นม.๐๔๓๐๒ ช่วงบ้านโนนพิมาน หมู่ที่ ๙ ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-07-23T13:26:15+07:00

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนน อบจ.นม.๑๓๓๐๗ บ้านบึงกระโดน-บ้านดอนยาว อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-07-23T13:23:54+07:00

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนน อบจ.นม.๑๓๓๐๗ บ้านบึงกระโดน-บ้านดอนยาว อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-07-23T13:23:54+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงสนามฟุตซอลคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-07-23T13:18:06+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงสนามฟุตซอลคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-07-23T13:18:06+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำครู อาคารเรียน ๒ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-07-23T13:16:14+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำครู อาคารเรียน ๒ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-07-23T13:16:14+07:00

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.๐๑๒๑๘) บ้านสะพานหิน-มหาวิทยาลัยสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-07-23T13:22:06+07:00

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.๐๑๒๑๘) บ้านสะพานหิน-มหาวิทยาลัยสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-07-23T13:22:06+07:00

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนน อบจ.นม.๑๑๒๐๒ ขามสะแกแสง-บ้านโนนผักชี อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-07-23T10:53:26+07:00

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนน อบจ.นม.๑๑๒๐๒ ขามสะแกแสง-บ้านโนนผักชี อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-07-23T10:53:26+07:00

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านละหลอด หมู่ที่ ๓ ตำบลธารละหลอด เชื่อม บ้านโนนสะเดา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-07-23T10:01:26+07:00

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านละหลอด หมู่ที่ ๓ ตำบลธารละหลอด เชื่อม บ้านโนนสะเดา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-07-23T10:01:26+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เจาะน้ำบาดาล รถขุดเจาะบ่อบาดาล ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน ๘๘-๖๗๖๑ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-07-22T14:50:08+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เจาะน้ำบาดาล รถขุดเจาะบ่อบาดาล ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน ๘๘-๖๗๖๑ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-07-22T14:50:08+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในงานราชการสำนักช่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-07-22T14:46:40+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในงานราชการสำนักช่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-07-22T14:46:40+07:00
Go to Top