ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวทุ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลตาจั่น ถึงเขตเชื่อต่อเทศบาลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2021-10-19T12:16:24+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวทุ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลตาจั่น ถึงเขตเชื่อต่อเทศบาลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2021-10-19T12:16:24+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการถนน อบจ.นม.10305 บ้านโค้งกระพี้ – บ้านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2021-10-19T11:17:33+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการถนน อบจ.นม.10305 บ้านโค้งกระพี้ – บ้านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2021-10-19T11:17:33+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – Place Recycling (อบจ.นม.07202) บ้านด่านเกวียน – บ้านกอก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2021-10-19T11:16:19+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – Place Recycling (อบจ.นม.07202) บ้านด่านเกวียน – บ้านกอก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2021-10-19T11:16:19+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการถนน อบจ.นม.04201 บ้านโนนปดแดง – บ้านโนนเต็ง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2021-10-19T11:14:29+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการถนน อบจ.นม.04201 บ้านโนนปดแดง – บ้านโนนเต็ง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2021-10-19T11:14:29+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.01203) บ้านหนองตะคอง – บ้านหนองม่วง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2021-10-19T11:10:34+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.01203) บ้านหนองตะคอง – บ้านหนองม่วง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2021-10-19T11:10:34+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจันอัด หมู่ที่ 2 ตำบลจันอัด เชื่อม บ้านโนนตากลาง หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2021-10-19T11:08:43+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจันอัด หมู่ที่ 2 ตำบลจันอัด เชื่อม บ้านโนนตากลาง หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2021-10-19T11:08:43+07:00

ส่งมอบความห่วงใย “ถุงน้ำใจ อบจ.”

2021-10-19T14:37:04+07:00

วันที่ 17 ตุลาคม 2564 ณ เทศบาลตำบลเสิงสาง  นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครรราชสีมา ลงพื้นที่ให้กำลังใจพี่น้อง อ.เสิงสาง เพื่อมอบถุงน้ำใจให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 จำนวน

ส่งมอบความห่วงใย “ถุงน้ำใจ อบจ.”2021-10-19T14:37:04+07:00

น้ำท่วมพิมาย..เกิดความเสียหายหนัก นายกหน่อย ลงตรวจสอบ.. พร้อมช่วยประสานงานเตรียมแก้ไขปัญหา

2021-10-19T13:51:37+07:00

      วันที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น ที่ อ.พิมาย  นางยลดา หวังศุภกิจโกศล

น้ำท่วมพิมาย..เกิดความเสียหายหนัก นายกหน่อย ลงตรวจสอบ.. พร้อมช่วยประสานงานเตรียมแก้ไขปัญหา2021-10-19T13:51:37+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 10 คัน โดยวิธีคัดเลือก

2021-10-15T16:10:07+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 10 คัน โดยวิธีคัดเลือก2021-10-15T16:10:07+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการถนน อบจ.นม.15205 สายเมนที่ 5 อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก

2021-10-15T16:08:44+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการถนน อบจ.นม.15205 สายเมนที่ 5 อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก2021-10-15T16:08:44+07:00
Go to Top