Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2564

Home2021กุมภาพันธ์

“สร้างบุญ สร้างสุข” ดร.ยลดา กราบนมัสการพระเกจิ แห่งขุนเขาวังน้ำเขียว

2021-02-28T03:58:16+07:00

             ช่วงบ่ายวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นางยลดา

“สร้างบุญ สร้างสุข” ดร.ยลดา กราบนมัสการพระเกจิ แห่งขุนเขาวังน้ำเขียว2021-02-28T03:58:16+07:00

ประกาศ ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2021-02-26T04:30:55+07:00

ประกาศ ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา2021-02-26T04:30:55+07:00

– ยกเลิก – ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการ ถนน อบจ.นม.11202 ขามสะแกแสง – บ้านโนนผักชี อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

2021-02-26T04:21:22+07:00

– ยกเลิก – ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการ ถนน อบจ.นม.11202 ขามสะแกแสง – บ้านโนนผักชี อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา2021-02-26T04:21:22+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักครู ชั้นเดียว 10 ยูนิต โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2021-02-25T20:07:43+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักครู ชั้นเดียว 10 ยูนิต โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2021-02-25T20:07:43+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักครู ชั้นเดียว 10 ยูนิต โรงเรียนดอนไพลพิมยาคม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2021-02-25T20:05:03+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักครู ชั้นเดียว 10 ยูนิต โรงเรียนดอนไพลพิมยาคม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2021-02-25T20:05:03+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักครู ชั้นเดียว 10 ยูนิต โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2021-02-25T17:40:59+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักครู ชั้นเดียว 10 ยูนิต โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2021-02-25T17:40:59+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการถนน อบจ.นม.15205 สายเมนที่ 5 อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2021-02-25T17:39:49+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการถนน อบจ.นม.15205 สายเมนที่ 5 อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2021-02-25T17:39:49+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – Place Recycling ถนน อบจ.นม.12202 บ้านดอนคนทา – บ้านโคกกลาง อำเภอบัวใหย่ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2021-02-25T17:38:40+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – Place Recycling ถนน อบจ.นม.12202 บ้านดอนคนทา – บ้านโคกกลาง อำเภอบัวใหย่ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2021-02-25T17:38:40+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักครู ชั้นเดียว 10 ยูนิต โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2021-02-25T17:34:22+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักครู ชั้นเดียว 10 ยูนิต โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2021-02-25T17:34:22+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-02-24T23:08:42+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-02-24T23:08:42+07:00
Go to Top