Monthly Archives: มีนาคม 2564

Home2021มีนาคม

ประกาศ แผนดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2021-03-31T22:25:42+07:00

ประกาศ แผนดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา2021-03-31T22:25:42+07:00

ประกาศ แผนการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 แก้ไขครั้งที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2021-03-31T22:13:53+07:00

ประกาศ แผนการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 แก้ไขครั้งที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา2021-03-31T22:13:53+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in – Place Recycling ถนน อบจ.นม.10204 บ้านกลึง – บ้านหนองสะแก อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2021-03-31T22:06:21+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in – Place Recycling ถนน อบจ.นม.10204 บ้านกลึง – บ้านหนองสะแก อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2021-03-31T22:06:21+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in Place Recycling ถนน อบจ.นม.10206 มิตรภาพ – บ้านหนองโจด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2021-03-31T21:56:28+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in Place Recycling ถนน อบจ.นม.10206 มิตรภาพ – บ้านหนองโจด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2021-03-31T21:56:28+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in – Place Recycling ถนน อบจ.นม.04306 บ้านตะโก – บ้านช่อระกา อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2021-03-31T21:52:41+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in – Place Recycling ถนน อบจ.นม.04306 บ้านตะโก – บ้านช่อระกา อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2021-03-31T21:52:41+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-03-31T21:29:19+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-03-31T21:29:19+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการพัฒนางานห้องสมุด / ปรับปรุงห้องสมุด(อุดหนุน)

2021-04-02T00:03:29+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการพัฒนางานห้องสมุด / ปรับปรุงห้องสมุด(อุดหนุน)2021-04-02T00:03:29+07:00

“อบจ.โคราช” ร่วมประชุมกับหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา เพื่อหารือการพัฒนาศาลพระนารายณ์ฯ ครั้งที่1/2564

2021-03-31T22:32:30+07:00

          วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

“อบจ.โคราช” ร่วมประชุมกับหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา เพื่อหารือการพัฒนาศาลพระนารายณ์ฯ ครั้งที่1/25642021-03-31T22:32:30+07:00

“อบจ.โคราช” ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

2021-03-31T22:01:08+07:00

        วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 07.00 น. นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

“อบจ.โคราช” ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว2021-03-31T22:01:08+07:00

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

2021-03-31T00:08:24+07:00

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ2021-03-31T00:08:24+07:00
Go to Top