วันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ อบจ.นครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมคณะผู้บริหาร, ทีมที่ปรึกษา จากภาคส่วนต่างๆ และข้าราชการในสังกัด อบจ.นครราชสีมา ร่วมประชุมหารือแนวทาง การประเมินผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาและส่งเสริมระบบบุคลากรด้านการศึกษา ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนทักษะความรู้ และความสามารถของบุคลากรเพิ่มมากขึ้น