วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ห้องประชุมอิทนากรวิวัฒน์ นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมติดตามเพื่อหารือในแนวทางการพัฒนาศาลพระนารายณ์ โดยมี นายศักดิ์ชาย ผลพานิชย์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุม และพระสีหราชสมาจารมุนี รองเจ้าอาวาสวัดพระนารายณ์ มหาราช วรวิหาร พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกมากมายเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
          วัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งนี้เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ และเป็นแหล่ง ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดนครราชสีมาต่อไป