ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 5 ตำบลจระเข้หิน เชื่อมบ้านมาบพิมาน หมู่ที่ 9 ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

2021-07-09T10:38:35+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 5 ตำบลจระเข้หิน เชื่อมบ้านมาบพิมาน หมู่ที่ 9 ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา2021-07-09T10:38:35+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองขามนาดี หมู่ที่ 5 สายถนนหมายเลข 202 ถึง ถนนกรมชลประทาน เชื่อม บ้านหนองขามน้อย ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

2021-07-09T10:40:55+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองขามนาดี หมู่ที่ 5 สายถนนหมายเลข 202 ถึง ถนนกรมชลประทาน เชื่อม บ้านหนองขามน้อย ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา2021-07-09T10:40:55+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก บ้านสีมุม หมู่ที่ 7 ตำบลสีมุม อำเภอเมือง เชื่อมสามแยกบ้านโนนตาล – บ้านบึงสมบูรณ์ ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา (สายสีมุม-โนนตาล)

2021-07-09T10:43:51+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก บ้านสีมุม หมู่ที่ 7 ตำบลสีมุม อำเภอเมือง เชื่อมสามแยกบ้านโนนตาล – บ้านบึงสมบูรณ์ ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา (สายสีมุม-โนนตาล)2021-07-09T10:43:51+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเตย หมู่ที่ 1 ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย สายเหมืองสระประปาบ้านเตย-เหมืองบ้านตลาดแคตะวันออก หมู่ที่ 15 ตำบลธารประสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

2021-07-09T10:47:52+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเตย หมู่ที่ 1 ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย สายเหมืองสระประปาบ้านเตย-เหมืองบ้านตลาดแคตะวันออก หมู่ที่ 15 ตำบลธารประสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา2021-07-09T10:47:52+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสีมุม หมู่ที่ 7 ตำบลสีมุม อำเภอเมือง เชื่อมสามแยกบ้านโนนตาล – บ้านบึงสมบูรณ์ ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา (สายสีมุม-โนนตาล)

2021-07-09T10:22:43+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสีมุม หมู่ที่ 7 ตำบลสีมุม อำเภอเมือง เชื่อมสามแยกบ้านโนนตาล – บ้านบึงสมบูรณ์ ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา (สายสีมุม-โนนตาล)2021-07-09T10:22:43+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.01222)บ้านโกรก-ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

2021-07-09T11:08:03+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.01222)บ้านโกรก-ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา2021-07-09T11:08:03+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.01208)บ้านตะคองเก่า-บ้านหนองกระทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

2021-07-09T11:04:35+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.01208)บ้านตะคองเก่า-บ้านหนองกระทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา2021-07-09T11:04:35+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองสะแก หมู่ที่ 5 ตำบลพันดุง (สายวัดป่า)เชื่อม ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

2021-07-09T10:25:39+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองสะแก หมู่ที่ 5 ตำบลพันดุง (สายวัดป่า)เชื่อม ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา2021-07-09T10:25:39+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากบ้านทุ่งพนมวัน หมู่ที่ 12 ถึงบ้านท่าช้าง หมู่ที่ 10 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมบ้านวะภูแก้ว ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

2021-07-12T16:25:37+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากบ้านทุ่งพนมวัน หมู่ที่ 12 ถึงบ้านท่าช้าง หมู่ที่ 10 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมบ้านวะภูแก้ว ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา2021-07-12T16:25:37+07:00
Go to Top