วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของกลุ่มองค์กรและเครือข่ายผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3 โดยมีผู้เข้าอบรม 12 อำเภอ จำนวน 100 คน ได้แก่ อำเภอเมืองนครราชสีมา ขามทะเลสอ สูงเนิน โนนไทย โนนสูง เฉลิมพระเกียรติ เทพารักษ์ ด่านขุนทด พระทองคำ สีคิ้ว ปากช่อง จักราช โดยมี นายประชา ฉัตรวงศ์วาน ประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำจังหวัดนครราชสีมา ,นายทนงค์ เขียวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา ,นางรังสิยา นุทกิจ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ,นายอดุลย์ อยู่ยืน ,นางสาวธัญญารัตน์ รัตนชินกร ส.อบจ.อ.เมือง เขต 7
           วิทยากรได้รับเกียรติจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา , ชมรมผู้สูงอายุนครราชสีมา , ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา