วันที่ 2 เมษายน 2564 ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ
           องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา, หัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการ, เจ้าหน้าที่ และประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้พร้อมใจกล่าวคำปฏิญาณพร้อมกัน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” หลังจากนั้นร่วมกิจกรรมจิตอาสา โดยการฉีดล้างทำความสะอาดพื้นผิวถนน และเก็บกวาดขยะบริเวณรอบสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
          โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ เพื่อสำนักในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมกันบำเพ็ญสาธาณประโยชน์