วันที่ 5 เมษายน 2564 ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 4 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้เข้าร่วมงาน “ท้องถิ่นไทย รวมไทย สร้างชาติ” เพื่อรับนโยบายจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประธานในการมอบนโยบายของรัฐบาล โดยมี พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมมอบนโยบายในด้านเศรษฐกิจ และนายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ร่วมบรรยายการจัดทำงบประมาณของจังหวัดและองค์การบริหารส่วนจังหวัด, ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย, นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
            การจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อนำไปกำหนดยุทธศาสตร์และวางแผนพัฒนาท้องถิ่น สร้างความร่วมมือกันระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น อันจะส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมาย เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่พี่น้องประชาชนให้มากที่สุด