วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการประเมินผลการดำเนินงานจัดเขตปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายเตชิต กลิ้งทะเล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ,นายไตรรงค์ คัมภีร์พงศ์ ศึกษานิเทศก์ วิทยะฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ และนายทนงค์ เขียวแก้ว ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา
             องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้พิจารณาให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา เป็นตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อรับการประเมินการดำเนินงานจัดเขตปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ จังหวัดนครราชสีมา โดยคณะผู้ประเมิน คือ คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุข และสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอาคารหอพักนักเรียนทั้งชายและหญิง , ห้องสุขาชาย-หญิง , โรงอาหาร และบริเวณโดยรอบอาคารเรียน