วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ได้มอบหมายให้ นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าสถานการณ์โควิด-19 ระลอก 3 โดยมี นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาและคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนครราชสีมา
           ซึ่งในขณะนี้ยังคงมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในวันนี้ จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่ม 23 ราย รวมติดเชื้อสะสมทั้งหมด 296 ราย