วันนี้ 21 เม.ย. 64 เวลา 13.30 น. ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นาย อบจ.นครราชสีมา ได้มอบหมายให้ นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย นายเตชิต กลิ้งทะเล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ร่วมประชุมความคืบหน้าสถานการณ์โควิด-19 ระลอก 3 โดยมี นายแพทย์วิชาญ คิดเห็น รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุม พร้อมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือการเปิดใช้ โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 ของจังหวัดนครราชสีมา โดยจะใช้อาคารลิปตพัลลภซึ่งอยู่ด้านข้างของ อาคารชาติชาย ( โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 1 ) เพื่อความสะดวกในการจัดการด้านต่างๆ รวมถึงการดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
           ด้านองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้สนับสนุนในการจัดระบบปรับปรุงสถานที่ ไม่ว่าจะเป็น Partition กล้อง CCTV พัดลมสนาม ปุ่มฉุกเฉิน และ สิ่งของจำเป็นอื่นๆ โดยโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 พร้อมเปิดรับผู้ป่วยในวันที่ 27 เมษายน นี้