วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา ชั้น 1 อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายวีระชัย ทุ่งไผ่แหลม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายเตชิต กลิ้งทะเล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ประชุมร่วมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา คณะอนุกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด – 19) จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุมพร้อมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ 22 เม.ย. 64 พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด – 19 รายใหม่เพิ่ม 25 ราย อยู่ระหว่างการสอบสวนข้อมูลทางระบาดเพิ่มเติม ทำให้ขณะนี้มียอดผู้ป่วยสะสมเพิ่มเป็น 353 ราย
            ในส่วนของโรงพยาบาลสนามที่ได้จัดเตรียมไว้ที่ อาคารชาติชายฮอลล์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ จำนวน 100 เตียง ขณะนี้มีผู้ป่วยจำนวน 44 ราย แต่ด้วยยอดผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงได้มีการหารือร่วมภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการเปิดใช้ โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 ของจังหวัดนครราชสีมา โดยจะใช้ อาคารลิปตพัลลภ ติดกับ โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 1 เพื่อความสะดวกของบุคลากร เจ้าหน้าที่ในการจัดการด้านต่างๆ โดย อบจ.นครราชสีมาสนับสนุนในการปรับปรุงสถานที่ ติดตั้ง Partition, กล้อง CCTV, พัดลมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่, ปุ่มฉุกเฉิน และ สิ่งของจำเป็นอื่นๆ
            นอกจากนี้ทางจังหวัดยังเตรียมหารือ นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา หากเกิดกรณี ผู้ป่วยที่อาการดีขึ้นหรือปลอดเชื้อโควิด – 19 แต่ไม่มีญาติมารับหรือไม่สามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาได้ ทางจังหวัดขอสนับสนุนรถรับ – ส่งผู้ป่วยจากโรงพยาบาลสนามกลับบ้าน ด้าน นายวีระชาติฯ รองนายก อบจ. ซึ่งได้รับมอบหมายให้ร่วมประชุมในทุกครั้ง กล่าวว่า ที่ผ่านมา นางยลดาฯ นายก อบจ. พร้อมคณะผู้บริหาร ยินดีที่จะให้การสนับสนุนภารกิจของจังหวัด แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขอให้จังหวัดได้ทำหนังสือคำสั่งเพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบของ อบจ.ต่อไป