วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ.นครราชสีมา นายแพทย์วิชาญ คิดเห็น รองนายแพทย์ สสจ.นครราชสีมา นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายกฯ , พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก และนายธีระชัย เทพนอก ผอ.สำนักช่าง ได้เดินทางติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามนครราชสีมา แห่งที่ 2 ณ อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อรองรับการรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วย โควิด –19 ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย ณ วันที่ 23 เม.ย.64 จ.นครราชสีมา มียอดผู้ป่วยอยู่ที่ 384 ราย เสียชีวิต 1 ราย ซึ่ง อบจ.นครราชสีมา ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการในส่วนของการทำผนังกั้นบริเวณทางเข้าพื้นที่ลานภายในสนาม การติดตั้งระบบไฟ จัดหาพัดลมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ติดตั้งกล้อง CCTV เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการเปลี่ยนและปรับปรุงห้องน้ำ ห้องสุขา ให้อุปกรณ์ภายในห้องน้ำสามารถใช้งานได้ดี
          ด้าน นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ได้กล่าวว่า “องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยินดีให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งในส่วนของการจัดสถานที่โรงพยาบาลสนามนครราชสีมาแห่งที่ 1 และ 2 เพื่อรองรับผู้ป่วย และได้สนับสนุนเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ วัสดุครุภัณฑ์ วงเงินงบประมาณกว่า 7 ล้านบาท เพื่อใช้ในภารกิจดังกล่าว ซึ่งหากมีสิ่งใดที่ อบจ.นครราชสีมา สามารถที่จะสนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือได้ก็ยินดีอย่างยิ่ง เพื่อให้พี่น้องชาวโคราชได้ผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้” หลังจากนั้น นายก อบจ.พร้อมคณะ ได้เดินทางไปให้กำลังใจแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ณ โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 1 (อาคารชาติชายฮอล์)
          สำหรับกำหนดการเปิดใช้งานโรงพยาบาลสนามนครราชสีมา แห่งที่ 2 (อาคารลิปตพัลลภ)รวมถึง รูปแบบ วิธีการบริหารจัดการ นั้นคงต้องรอความชัดเจนจากที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา อีกครั้ง ซึ่งจะมีการประชุมติดตามสถานการณ์โควิด -1 9 อย่างต่อเนื่องทุกวัน