พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยให้จังหวัดนครราชสีมา นำมาให้บริการตรวจคัดกรองเชิงรุกหาเชื้อโควิด-19 ให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมาและพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 3 คัน สามารถตรวจหาเชื้อจากประชาชนกลุ่มเสี่ยง จำนวน 1,500 คนต่อวัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 23-25 เม.ย. ส่วนวันที่ 26 เม.ย.-2 พ.ค.64 จะเคลื่อนย้ายไป พื้นที่ที่ พบการระบาดของโรค ประกอบด้วย อ.ด่านขุนทด อ.ปากช่อง อ.ประทาย อ.สีคิ้ว และ อ.สูงเนิน
           โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา, นายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา, นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา, นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยการตรวจคัดกรองเชิงรุกเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ เขต อ.เมืองนครราชสีมา