ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก ดีเซล ขนาด 4 คัน 6 ล้อ สำหรับโรงเรียนสีคิ้ว”สวัสดิ์ผดุงวิทยาคม”

2021-07-12T14:16:02+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก ดีเซล ขนาด 4 คัน 6 ล้อ สำหรับโรงเรียนสีคิ้ว”สวัสดิ์ผดุงวิทยาคม”2021-07-12T14:16:02+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก ดีเซล ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ สำหรับโรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม

2021-07-12T14:14:27+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก ดีเซล ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ สำหรับโรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม2021-07-12T14:14:27+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 4 คัน 6 ล้อ สำหรับโรงเรียนมัธยมบึงปรือ

2021-07-12T14:12:22+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 4 คัน 6 ล้อ สำหรับโรงเรียนมัธยมบึงปรือ2021-07-12T14:12:22+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก ดีเซใล ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ สำหรับโรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว

2021-07-12T14:10:51+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก ดีเซใล ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ สำหรับโรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว2021-07-12T14:10:51+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย-บ้านหนองแสง ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

2021-07-12T14:06:03+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย-บ้านหนองแสง ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา2021-07-12T14:06:03+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัวฟาน เชื่อมต่อเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

2021-07-12T14:03:43+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัวฟาน เชื่อมต่อเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา2021-07-12T14:03:43+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนเมือง หมู่4 ตำบลโนนจาน-บ้านหนองห่าง หมู่ 10 ตำบลบ้วลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

2021-07-12T14:01:42+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนเมือง หมู่4 ตำบลโนนจาน-บ้านหนองห่าง หมู่ 10 ตำบลบ้วลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา2021-07-12T14:01:42+07:00

โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2021-07-12T13:38:58+07:00

โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน2021-07-12T13:38:58+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนที่ 1 (อาคาร 216 ต) โรงเรียนสูงเนิน อำเภอสูงจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-07-14T10:05:56+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนที่ 1 (อาคาร 216 ต) โรงเรียนสูงเนิน อำเภอสูงจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-07-14T10:05:56+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำครู โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-07-14T10:03:13+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำครู โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-07-14T10:03:13+07:00
Go to Top