วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ณ อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมมอบอุปกรณ์และสิ่งของในการจัดตั้งโรงพยาบาลแห่งที่ 2 โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายกฤษฎา บุญราช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย, นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา, นายเกื้อ ชูศรี ผู้อำนวยการสำนักการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 และบุคลากรทางการแพทย์ ได้ร่วมมอบอุปกรณ์และสิ่งของในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 ซึ่งได้รับการสนับสนุนสิ่งของจากสภากาชาดไทย ประกอบด้วย ที่นอน, ผ้าห่ม, มุ้ง, เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย โดยมีนายแพทย์สุชาติ เจนเกรียงไกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามจังหวัดนครราชสีมา และนายแพทย์วิชาญ คิดเห็น รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้รับมอบอุปกรณ์และสิ่งของดังกล่าว