วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา ชั้น 1 อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประชุมร่วมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา คณะอนุกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด – 19) จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุมพร้อมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ 2 พ.ค. 64 พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด – 19 รายใหม่เพิ่ม 34 ราย อยู่ระหว่างการสอบสวนข้อมูลทางระบาดเพิ่มเติม ทำให้ขณะนี้มียอดผู้ป่วยสะสมเพิ่มเป็น 631 ราย ยังรักษาอยู่ 428 ราย รักษาหายแล้ว 202 ราย และเสียชีวิต 1 ราย