ราคากลาง ทางหลวงหมายเลข 224 -บ้านคลองกลาง อ.โชคชัย