ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทับสวายพัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลทับสวาย บริเวณถนนสาย 226 ถึงทางรถไฟ บ้านหนองโสน หมู่ที่ 4 ตำบล ห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

2021-07-08T16:45:00+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทับสวายพัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลทับสวาย บริเวณถนนสาย 226 ถึงทางรถไฟ บ้านหนองโสน หมู่ที่ 4 ตำบล ห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา2021-07-08T16:45:00+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากตลาดน้อย หมู่ที่ 12 ชุมชนโนนเขว้า เขตเทศบาลตำบลโนนแดง เชื่อมเขต อบต. โนนแดง บ้านระหันค่าย หมู่ที่ 7 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

2021-07-08T16:47:39+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากตลาดน้อย หมู่ที่ 12 ชุมชนโนนเขว้า เขตเทศบาลตำบลโนนแดง เชื่อมเขต อบต. โนนแดง บ้านระหันค่าย หมู่ที่ 7 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา2021-07-08T16:47:39+07:00

ประชาสัมพันธ์ ผลการจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

2021-07-09T10:10:54+07:00

ประชาสัมพันธ์ ผลการจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนพฤษภาคม 25642021-07-09T10:10:54+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนชั่วคราว 1,2 โรงเรียนสีคิ้ว สวัสดิ์ผดุงวิทยา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-07-09T09:11:33+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนชั่วคราว 1,2 โรงเรียนสีคิ้ว สวัสดิ์ผดุงวิทยา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-07-09T09:11:33+07:00

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านนายมานะ บ้านแก หมู่ที่ 3 ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง เชื่อม บ้านสีดา ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

2021-07-08T11:51:58+07:00

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านนายมานะ บ้านแก หมู่ที่ 3 ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง เชื่อม บ้านสีดา ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding2021-07-08T11:51:58+07:00

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างตำบล หมู่ที่ 3 บ้านโกรก ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง หมู่ที่ 8 บ้านดอนวัว ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

2021-07-08T11:41:32+07:00

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างตำบล หมู่ที่ 3 บ้านโกรก ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง หมู่ที่ 8 บ้านดอนวัว ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์2021-07-08T11:41:32+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเลียบคลองชลประทาน เชื่อม ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ เทศบาลเมืองสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว และองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

2021-07-08T16:41:50+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเลียบคลองชลประทาน เชื่อม ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ เทศบาลเมืองสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว และองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา2021-07-08T16:41:50+07:00

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน Asphaltic Concrete บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 11 ตำบล หนองน้ำใสเชื่อมบ้านบุคา หมู่ที่ 3 ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

2021-07-08T11:24:33+07:00

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน Asphaltic Concrete บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 11 ตำบล หนองน้ำใสเชื่อมบ้านบุคา หมู่ที่ 3 ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding2021-07-08T11:24:33+07:00

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว คสล.ขนาดสูง 2.00 เมตร ยาว 312 เมตร โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

2021-07-08T11:48:03+07:00

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว คสล.ขนาดสูง 2.00 เมตร ยาว 312 เมตร โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์2021-07-08T11:48:03+07:00

“อบจ.โคราช” ได้ร่วมประชุมและหารือการทำแผนงบประมาณฯ ประจำปี 2564

2021-07-09T13:38:44+07:00

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ สำนักช่าง อบจ.นครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ได้เข้าร่วมประชุมและหารือการทำแผนงบประมาณฯ เพื่อแก้ไขปัญหาของแต่ละพื้นที่ พร้อมด้วย

“อบจ.โคราช” ได้ร่วมประชุมและหารือการทำแผนงบประมาณฯ ประจำปี 25642021-07-09T13:38:44+07:00
Go to Top