วันที่ 3 มิถุนายน 2564 นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม พร้อมด้วย นายอดุลย์ อยู่ยืน ส.อบจ. อ.เมืองเขต 2 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ กำจัดวัชพืช สิ่งปฏิกูลและผักตบชวา ในคู คลอง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ บริเวณคลองริมทางรถไฟ บึงหัวทะเล โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน
         ซึ่งในการนี้อบจ.นครราชสีมาได้นำเครื่องจักรและรถบรรทุกเทท้าย สนับสนุนกิจกรรม เพื่อขนย้ายสิ่งปฏิกูลไปทิ้งยังจุดที่เทศบาลกำหนด…