วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์ประสานงาน อบจ.นม. ประจำอำเภอครบุรี นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย ส.ส.พรชัย อำนวยทรัพย์, พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายกฯ, นายชยุต พงศ์ธนทรัพย์, นายสุชชัพ ชีระชลสุข ส.อบจ.อ.ครบุรี, นายสมชาย แพทย์เมืองจันทร์ ส.อบจ.อ.เสิงสาง และนายจิรยุทธ อาสาเสน เลขานุการฯ ได้เข้าร่วมติดตามสถานการณ์โควิด-19 และประชุมประสานงานระดับอำเภอ เพื่อเชื่อมแผนพัฒนาท้องถิ่นกับแนวทางการทำธนาคารโครงการให้สอดคล้องกับนโยบาย “โคราชโฉมใหม่”