วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ณ ที่ทำการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า อ.วังน้ำเขียว นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายกฯ และนายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล ส.อบจ.อ.วังน้ำเขียว ร่วมเสวนาและให้ความเห็นถึงมาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าออกหากินนอกเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ทำความเสียหายให้แก่พืชผลและทรัพย์สินของราษฎร เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูลและยั่งยืน
         โดยมี นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายสมเกียรติ สุสัณพูลทอง ผอ.สนง.ทสจ.นม., นายสุพจน์ แสนมี นายอำเภอวังน้ำเขียว, หัวหน้าเขตอุทยาน และผู้นำท้องถิ่น ร่วมเป็นเกียรติในการเสวนาฯ ครั้งนี้