วันนี้ (5 มิ.ย.64) ณ อบต.ลำเพียก อ.ครบุรี นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เข้าร่วมประชุมโครงการยกระดับเศรษฐกิจ เพิ่มองค์ความรู้ สร้างรายได้แก่ชุมชน ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิต​ พร้อมด้วย จ่าสิบเอกปริวัตร ทองจำรัส ปลัด​ อบต.ลำเพียก และเกษตรกร เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ ​ ซึ่งเป็นการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ริเริ่มพัฒนาศูนย์สาธิตพืชเศรษฐกิจทางเลือกที่เหมาะสมกับบริบทชุมชน ในหัวข้อ “การปลูก​ทุเรียนและฝรั่งไส้แดงคุณภาพ เพื่อให้ได้มาตรฐาน​ GAP” โดยเป็นการบูรณาการ​วิทยาศาสตร์​ เทคโนโลยี​ และนวัตกรรม​ มายกระดับรายได้ประชาชน​และเศรษฐกิจ​ฐานราก ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ​
         โดย​มี ผศ.ดร.ณัฐ​ธิ​ญา​ เบือน​สัน​เ​ที​ยะ​ สาขาวิชา​เทคโนโลยี​การผลิต​พืช​ สำนักวิชา​เทคโนโลยี​การเกษตร​ มหา​วิทยาลัย​เทคโนโลยี​สุร​นารี​ เป็นวิทยากร และ​ได้รับการสนับสนุน​งบประมาณ​ โดย​ กระทรวง​อุดมศึกษา​​ วิทยาศาสตร์​ วิจัยและ​นวัตกรรม