วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมให้กำลังใจประชาชนที่เดินทางมาฉีดวัคซีน และบุคลากรกองสาธารณสุขที่ให้บริการประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน ณ เอ็มซีซี ฮอล์ เดอะมอลล์ นครราชสีมา
       ทั้งนี้ ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย นายเตชิต กลิ้งทะเล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ได้ดำเนินการส่งมอบ ข้าวกล่อง 150 กล่อง, น้ำเปล่า 150 ขวด, หน้ากากอนามัย 100 กล่อง และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 20 ลิตร จำนวน 2 แกลลอน ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงาน และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเข้ารับวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 19 ณ เอ็มซีซีฮอล์ เดอะมอลล์ นครราชสีมา