วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายกหน่อย ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และ #นายเตชิต กลิ้งทะเล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข พร้อมบุคลากร เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความรู้การพัฒนางานภารกิจด้านสุขภาพ เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอพิมาย (พชอ.) และการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพ (IMC) โดยมีนายสมบูรณ์ นิยมไร่ และนายพงษ์พันธุ์ พันธุ์ศรีนคร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำเภอพิมายเขต 1 และ เขต 2 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย ทั้งนี้ เวลา 10.30 น. คณะทำงานได้เข้าเยี่ยมชมและติดตามผล โครงการการเรียนรู้ภายในชุมชน ณ บ้านโนนกุ่ม หมู่ 14 ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา