วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านเหลื่อม นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย นายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ ส.อบจ.นม.อ.บ้านเหลื่อม และนายเตชิต กลิ้งทะเล ผอ.กองสาธารณสุข ร่วมมอบเคมีภัณฑ์ในการป้องกันกำจัด แมลงพาหะนำโรคลัมปีสกิน (Lumpy skin disease) และแอลกอฮอล์ ให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบปัญหาวัวเป็นโรคลัมปีสกิน ในเขตพื้นที่ อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา โดยมี นายวีรกุล หวังวีระ นายอำเภอบ้านเหลื่อม และนายจรินทร์ วัชรมณี ปศุสัตว์อำเภอบ้านเหลื่อม เป็นผู้รับมอบเคมีภัณฑ์ฯ หลังจากนั้นได้เดินทางไปมอบ สเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดพ่น ให้กับโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ โดยมี นางสาวสุวพิชญ์ ประจิต ผอ.โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ เป็นผู้รับมอบ
         จากนั้น คณะผู้บริหาร อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ.นครราชสีมา ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับปศุสัตว์อำเภอบ้านเหลื่อม ในการป้องกันโรคลัมปีสกิน (Lumpy skin disease) ซึ่งมีพาหะนำโรค คือ แมลงดูดเลือด ซึ่งสามารถป้องกัน หรือลดโอกาสติดเชื้อได้ด้วยการกำจัดแมลง โดยใช้สารเคมีกำจัดแมลงแบบพ่น และการปรับภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณเลี้ยงสัตว์ให้โปร่งโล่งไม่เป็นที่อยู่อาศัยของแมลงพาหะ รวมทั้งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในพื้นที่โดยรอบ และกำจัดมูลสัตว์ออกจากฟาร์ม เพื่อเป็นการป้องกันการวางไข่ ณ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา