วันที่ 12 มิถุนายน 2564 ณ อำเภอหนองบุญมาก นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายกฯ ได้เดินทางมาพบปะกลุ่มผู้สูงอายุ ทั้ง 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลลุงเขว้า, ตำบลสารภี และตำบลบ้านใหม่ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 พร้อมทั้งรับฟังปัญหาของกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อประสานกับโครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุของ อบจ.นครราชสีมา
           ทั้งนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านอุดหนุนสินค้าของกลุ่มผู้สูงอายุ เช่น พวงหรีดของตำบลลุงเขว้า ขนุนทอดและกล้วยทอดของตำบลสารภี โดยมี ส.ส.อภิชา เลิศพชรกมล, นายสมบัติ ศรีจันทร์รัตน์ ส.อบจ.นม.อ.หนองบุญมาก, นายกิตติ เอ้กระโทก สาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก และนางจงกลณี ชมกลิ่น ประธานผู้สูงอายุอำเภอหนองบุญมาก ร่วมพบปะกลุ่มผู้สูงอายุ และรับฟังปัญหาต่างๆ