วันที่ 12 มิถุนายน 2564 ณ อ.หนองบุญมาก นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายกฯ ลงพื้นที่ให้กำลังใจพี่น้องผู้สูงอายุ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 พร้อมทั้งรับฟังปัญหาของกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อประสานกับโครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุของ อบจ.นครราชสีมา โดยมี ส.ส.อภิชา เลิศพชรกมล, นายสมบัติ ศรีจันทร์รัตน์ ส.อบจ.นม.อ.หนองบุญมาก, นายกิตติ เอ้กระโทก สาธารณสุข อ.หนองบุญมาก และนางจงกลณี ชมกลิ่น ประธานผู้สูงอายุ อ.หนองบุญมาก ร่วมให้กำลังใจ และรับฟังปัญหาของกลุ่มผู้สูงอายุของตำบลหนองไม้ไผ่, ตำบลหนองหัวแรต, ตำบลแหลมทอง, ตำบลไทยเจริญ, ตำบลหนองตะไก้ และตำบลหนองบุญมาก อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา