วันที่ 13 มิถุนายน 2564 ณ รร.บ้านหนองเลา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ได้ร่วมต้อนรับ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาร่วมงานโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคลัมปีสกินในโค – กระบือ เพื่อร่วมกันดูแลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปีสกินในโค – กระบือ
        โดยมี นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา, นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.เขต 14, นายนรเสฎฐ์ ศิริโรจนกุล รองนายกฯ, พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายกฯ, นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภาฯ, นางพีระดา บูรณะบัญญัติ ส.อบจ.นม.อ.โนนแดง, นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายก อบต.โพธิ์กลาง, หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ และเข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันฯ ในครั้งนี้