วันที่ 2 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อบจ.นครราชสีมา นายนรเสฎฐ์ ศิริโรจนกุล รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี 2565 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว “โคราชเที่ยวได้ทุกเดือน” พร้อมด้วย นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา, ดร.เมตต์ เมตต์การุณ์จิต, ดร.คำผอง ตรีราษ, นายนิกร โสมกลาง, หัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือนโยบายด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ แนวทางการจัดโครงการและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว “โคราชเที่ยวได้ทุกเดือน” แผนการดำเนินงานส่งเสริมการท่องเที่ยว และการนำเสนอข้อมูลโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีวัตุประสงค์ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของ จ.นครราชสีมา เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน และสร้างเครือข่ายบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ