วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายนรเสฎฐ์ ศิริโรจนกุล รองนายก อบจ., นายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ รองนายก อบจ., นายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ ที่ปรึกษานายก, พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก, นายตวงสิทธิ์ อภิชัยบุคคล รองปลัด อบจ. และ หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3, พล.ต.ต.พรชัย นลวชัย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา, พ.ต.อ.พิษณุ วัตถุ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา, พ.ต.อ.กรกฎ โปชยะวณิช ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมา, พ.ต.ท.ปรเมศร์ ตั้งจิตสมาธิ รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมา และ พ.ต.ต.กฤษณพล พีระพันธ์ สารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมา เพื่อร่วมประชุมการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)นครราชสีมา และ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
         โดยเล็งเห็นความสำคัญของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และมีนโยบายในการบูรณาการ การทำงานร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นโครงการ 1 อำเภอ 1 เซฟตี้โซน รวมไปถึงโครงการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา
         ทั้งนี้ อบจ.นครราชสีมา ได้สนับสนุนรถยนต์ 1 คัน เพื่อใช้ปฏิบัติในภารกิจรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน งานอำนวยความสะดวกด้านอื่นๆ อันเป็นภารกิจของทางตำรวจภูธรภาค 3 หลังเสร็จสิ้นภารกิจแล้ว จะส่งมอบคืนให้ อบจ. ต่อไป