วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)นครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ. นำคณะผู้บริหาร, ฝ่ายสภา, สมาชิกสภา อบจ. 32 อำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นำโดย นายพงศ์ศักดิ์ มังสังข์ เลขานุการนายก อบจ.ชัยภูมิ, นายกฤษฎา สงวนวงศ์ชัย ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ และ สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ จำนวน 17 คน ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
         อย่างไรก็ตาม การเดินทางมาศึกษาดูงานของ อบจ.ชัยภูมิ ด้วยเล็งเห็นถึงศักยภาพในการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานประจำอำเภอของ อบจ.นครราชสีมา เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินการประกอบการจัดตั้งศูนย์ประสานงานท้องถิ่นในการติดต่อประสานงานระหว่างองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงงานบริหารประชาชนในท้องถิ่นของจังหวัดชัยภูมิต่อไป