วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ณ บ้านตลิ่งชัน นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เข้าร่วมงานรณรงค์ป้องกันโรคลัมปีสกิน และติดตามกลุ่มเกษตรกรอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย เพื่อพบปะให้กำลังใจแก่พี่น้องประชาชน โดยมี นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน พร้อมด้วย พลตรี สุพล จันทร์ผ่อง รองผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทาน, นายวิจิต กิจวิรัตน์ นายอำเภอครบุรี, พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษาฯ, นายชยุต พงศ์ธนทรัพย์ ส.อบจ.นม.อ.ครบุรี, นายสุชชัพ ชีระชลสุข ส.อบจ.นม.อ.ครบุรี, นายพศวีย์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา และผู้นำท้องถิ่น ร่วมงานรณรงค์ฯ ในครั้งนี้ด้วย