วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม อบจ.นครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ให้การต้อนรับคณะนายกเทศมนตรี จาก อปท.ทั้ง 7 แห่ง โดยมี นางฉมามาศ อินทรักษา นายกเทศมนตรีตำบลปรุใหญ่, นายบรรจบ ม่วงแม้น นายกเทศมนตรีตำบลสุรนารี, นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่, นายธูป รอดจอหอ นายกเทศมนตรีตำบลตลาด, นายสมโภชน์ นามประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลไชยมงคล, นางศุภานันท์ คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม และนายสุชาติ รอดหมื่นไวย นายกเทศมนตรีตำบลพุตซา เพื่อพบปะ และร่วมประสานงานบูรณาการท้องถิ่น