วันที่ 20 มิถุนายน 2564 ณ วัดหนองสะแก อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมงานสมัชชาพระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านศีล 5 ส่งมอบความห่วงใยให้ประชาชน และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อมอบถุงน้ำใจ จำนวน 1000 ถุง บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 665 คน ทั้ง 12 ตำบล ได้แก่ ตำบลจระเข้หิน, ตำบลอรพิมพ์, ตำบลครบุรี, ตำบลครบุรีใต้, ตำบลบ้านใหม่, ตำบลแชะ, ตำบลโคกกระชาย, ตำบลเฉลียง, ตำบลมาบตะโกเอน, ตำบลสระว่านพระยา, ตำบลลำเพียก และตำบลตะแบกบาน โดยมี พระครูสิริวัฒนพิศาล รองเจ้าคณะอำเภอครบุรี, พระครูสุวรรณธรรมโกศล รองเจ้าคณะอำเภอครบุรี และพระครูโกวิทกิตติสาร เจ้าคณะอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายชยุต พงศ์ธนทรัพย์ ส.อบจ.อ.ครบุรี เขต 1, คณะสงฆ์, ผู้นำท้องถิ่น และ อสม. ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้