วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์บริการคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ได้พบปะและให้กำลังใจแก่พี่น้องผู้พิการทางกายและการเคลื่อนไหว พร้อมทั้งมอบข้าวกล่องและแอลกอฮอล์ล้างมือ โดยมี นางมณีรัตน์ ตันฑวรรธนะ นายกสมาคมคนพิการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้รับมอบสิ่งของ