เวลา 13.30 น.วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ณ สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบผลผลิตกัญชาส่วนช่อดอกแห้ง จำนวน 115 กิโลกรัม จากโครงการผลิตกัญชาเชิงคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มทส. ให้แก่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มทส. และหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี
          ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นผู้ส่งมอบแก่ นายแพทย์ ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ด้วยการส่งมอบกัญชาส่วนช่อดอกแห้ง จำนวน 115 กิโลกรัม เพื่อเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตยาแผนไทย 2 ตำรับ คือ ผลิตน้ำมันตำรับเมตตาโอสถ และตำรับการุณย์โอสถ ภายใต้การผลิตที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย เป็นโอกาสที่ประชาชนจะได้เข้าถึงกัญชาคุณภาพ เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการบำบัดรักษา และพัฒนาคุณภาพที่ดีขึ้นไป