วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหมายให้ นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมมอบ“ถุงน้ำใจองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา” จำนวน 33 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ที่กักตัวจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ดังนี้
        อบต.ขามสมบูรณ์ อ.คง ได้มอบ“ถุงน้ำใจ อบจ.นม.” จำนวน 15 ชุด เพื่อบรรเทาความช่วยเหลือผู้ที่กักตัวจากการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยมี นายนพวิทย์ ควรขุนทด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาอำเภอคงเป็นผู้รับมอบ
        อบต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง ได้มอบ“ถุงน้ำใจ อบจ.นม.” จำนวน 18 ชุด เพื่อบรรเทาความช่วยเหลือผู้ที่กักตัวจากการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยมี นางพัชราวรรณ นรากิจพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ.แก้งสนามนาง เป็นผู้รับมอบพร้อมด้วย นายสมชาย ภิญโญ อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ.แก้งสนามนาง