วันที่ 24 มิถุนายน 2464 ณ อำเภอเสิงสาง นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ลงพื้นที่พบปะและให้กำลังใจ พร้อมมอบหน้ากากอนามัยกับแอลกอฮอล์สเปรย์ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 พร้อมด้วย นายสานิตย์ ศรีทวี นายอำเภอเสิงสาง, นายสมชาย แพทย์เมืองจันทร์ ส.อบจ.อ.เสิงสาง, นางสาวสุวรรณ คูประทุมศิริ นายกเทศมนตรีตำบลเสิงสาง, นายยงยุทธ ยิ้มกระโทก สาธารณสุขอำเภอเสิงสาง, นายอำนาจ สมน้อย นายก อบต.สุขไพบูลย์ และผู้นำท้องถิ่น ร่วมเป็นเกียรติ ณ ตำบลสุขไพบูลย์, ตำบลกุดโบสถ์และโรงเรียนภูริตา อ.เสิงสาง