วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ที่ สวนวงศ์สมิตกุล ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เดินทางไปร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลทุเรียนปากช่อง เขาใหญ่ 2564 ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุเรียนคลองม่วงปากช่อง ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม 2564 เพื่อส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรและการท่องเที่ยวของผู้ปลูกทุเรียนอำเภอปากช่อง ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยมี นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการ จ.นม. เป็นประธานในพิธี พร้อม นายกังสดาล สวัสดิชัย เกษตรจ.นม., นายศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน พาณิชย์จ.นม., ดร.วัชรี ปรัชญานุสรณ์ รองประธานกรรมการหอการค้าจ.นม. ข้าราชการและพี่น้องชาวเกษตรจ.นม.