วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ ที่ทำการสวนป่าบ้านถ้ำเต่า อ.ปากช่อง นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ได้ประชุมหารือเรื่องส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อบูรณาการสถานที่ท่องเที่ยว นวัตวิถี ประจำอำเภอ สร้างโอกาสกระจายรายได้ และสร้างอาชีพให้ชุมชนต่อไป โดยมี พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายกฯ, นายสมพงษ์ เลิศด้วยลาภ ส.อบจ. เขต3 อ.ปากช่อง, นางสาวนงนุช เลิศด้วยลาภ ส.อบจ.เขต 2 อ.ปากช่อง และผู้นำท้องถิ่น ร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น