เช้าวันนี้ (28/6/64) #นายกหน่อย นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา นำคณะผู้บริหาร รองนายก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ทำบุญสำนักงาน หลังผ่านการปรับปรุงต่อเติมใหม่ และบวงสรวงศาลพระพรหม เพื่อความเป็นสิริมงคล และ #นายกหน่อย ได้เข้าปฏิบัติงานในสำนักงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นวันแรกอีกด้วย