วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ สำนักช่าง อบจ.นครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ได้เข้าร่วมประชุมและหารือการทำแผนงบประมาณฯ เพื่อแก้ไขปัญหาของแต่ละพื้นที่ พร้อมด้วย สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมประชุม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในครั้งนี้
และหลังจากนั้นได้ต้อนรับคณะผู้บริหารจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อหารือเรื่องการส่งมอบบ้านพักผู้สูงอายุ